Obrázek Vanish Oxi Action Prášek na odstranění skvrn 470g

Vanish Oxi Action Prášek na odstranění skvrn 470g

Vanish
 • 470 g
Art. č.: 82-347964
289,00 Kč
1 kg 614,89 Kč

Nebezpečí

NEBEZPEČÍ

VANISH OXI ACTION PRÁŠEK NA ODSTRANĚNÍ SKVRN. Nebezpečná složka: uhličitan disodný, směs s peroxidem vodíku (2:3). Způsobuje vážné poškození očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Pro citlivou pokožku se doporučuje použití rukavic. Neaplikujte na oblečení, které máte právě na sobě.

Podobné produkty

 • Obrázek Ariel Prášek Na Praní 6.325 kg 115 Praní, Color

  Ariel Prášek Na Praní 6.325 kg 115 Praní, Color

  Ariel
  • 115 p.dáv
  849,90 Kč
  1 p.dáv 7,39 Kč
 • Obrázek Vanish Oxi Action Prášek na bělení a odstranění skvrn 470g

  Vanish Oxi Action Prášek na bělení a odstranění skvrn 470g

  Vanish
  • 470 g
  289,00 Kč
  1 kg 614,89 Kč
 • Obrázek Ariel Prací Prášek 5.5kg, 100 Praní, +Touch Of Lenor Fresh Air

  Ariel Prací Prášek 5.5kg, 100 Praní, +Touch Of Lenor Fresh Air

  Ariel
  • 100 p.dáv
  849,90 Kč
  1 p.dáv 8,49 Kč
 • Obrázek Ariel Prášek Na Praní 3.3 kg 60 Praní, Color

  Ariel Prášek Na Praní 3.3 kg 60 Praní, Color

  Ariel
  • 60 p.dáv
  499,90 Kč
  1 p.dáv 8,33 Kč