Obrázek Vanish Oxi Action Tekutý pro bělení a odstranění skvrn 1l

Vanish Oxi Action Tekutý pro bělení a odstranění skvrn 1l

Vanish
 • 1 Kus
Art. č.: 82-308579
289,00 Kč
1 ks 289,00 Kč

Nebezpečí

NEBEZPEČÍ
VANISH OXI ACTION TEKUTÝ PRO BĚLENÍ A ODSTRANĚNÍ SKVRN. Nebezpečné složky: peroxid vodíku; alkoholy, C12-18, ethoxylované; alkoholy, C12-16, ethoxylované; benzensulfonová kyselina, C10-13-alkylderiváty, sodné soli. Způsobuje vážné poškození očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Používejte ochranné brýle. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘÍ POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. V případě kontaktu s pokožkou pokožka může zbělat, neznepokojujte se. Bělicí účinek je dočasný a vratný. V případě potřísnění okamžitě opláchněte velkým množstvím vody. Pro citlivou pokožku se doporučuje použití rukavic. Nemíchejte s jinými výrobky. Neaplikujte na oblečení, které máte právě na sobě.

Podobné produkty

 • Obrázek Lenor Unstoppables Fresh Vonné Perličky Do Praní 510g

  Lenor Unstoppables Fresh Vonné Perličky Do Praní 510g

  Lenor
  • 510 g
  399,00 Kč
  1 kg 782,35 Kč
 • Obrázek Savo Dezinfekce na prádlo 1155ml

  Savo Dezinfekce na prádlo 1155ml

  Savo
  • 1,155 l
  359,00 Kč
  1 l 310,82 Kč
 • Obrázek Coccolino Fresh Sky vonné ubrousky do sušičky 20 ks

  Coccolino Fresh Sky vonné ubrousky do sušičky 20 ks

  Coccolino
  • 20 Kus
  149,90 Kč
  1 ks 7,49 Kč
 • Obrázek Kolíčky na prádlo 24ks

  Kolíčky na prádlo 24ks

  Vivess
  • 24 Kus
  69,90 Kč
  1 ks 2,91 Kč