Obrázek Savo odstraňovač skvrn na prádlo uni 900ml

Savo odstraňovač skvrn na prádlo uni 900ml

Savo
  • 900 ml
Art. č.: 82-347819
249,90 Kč
1 l 277,66 Kč

Nebezpečí

UPOZORNĚNÍ: Zamezte styku s pokožkou. Používejte ochranné rukavice. Neaplikujte na lakované a barvené povrchy, na kovy, dřevo. Nepoužívejte na kůži, voděodolné ani hedvábné a vlněné textilie. U barevných textilií při namáčení nebo předpírce v přípravku vyzkoušejte stálost barvy na skrytém místě. Vždy dodržujte pokyny výrobce pro praní daných textilií či oděvů. Nenamáčejte do přípravku textilie s kovovými součástmi (zipy, druky, přezky...). Pro dosažení optimálního výsledku je možno proces opakovat. Chraňte jej před kontaminací jinými přípravky. Nenechávejte přípravek na oděvech zaschnout, nepřekračujte doporučenou dobu působení.

NEBEZPEČÍ

SAVO Tekutý odstraňovač skvrn Univerzální. Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Obsahuje alpha-isomethyl ionone. Může vyvolat alergickou reakci. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím mýdla a vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování Okamžitě volejte lékaře. Obsahuje: peroxid vodíku, alkoholy C12-14 ethoxylované, alkylbenzensulfonát sodný.

Podobné produkty