1. home
  2. Obalové materiály

Udržitelnost a ekologické obalové materiály

Záleží nám na životním prostředí a uvědomujeme si, že svět je jedinečným místem pro život. Proto v rámci našeho programu Plán B zapojujeme ekologická řešení do fungování našeho provozu. Nákupy doručujeme v ekologických obalech, podporujeme udržitelnost a snižujeme spotřebu energie.

Rozložitelné papírové tašky

Tašky, v kterých vám přijde nákup jsou vyrobené z recyklovaného papíru a jsou znovurecyklovatelné. Vy je můžete používat opakovaně až do jejich konečného roztrhání.


Pečivo vám přijde v celopapírových sáčcích, které obsahují 50 % recyklovaného papíru, díky čemuž šetříme primární zdroje a energii nezbytnou pro jejich výrobu. 


Ovoce a zelenina k vám dorazí zabalená v igelitových sáčcích, které můžete dát do recyklovatelného plastového odpadu.

Plán B

Je tak snadné podlehnout iluzi, že zdroje na naší modré planetě jsou nevyčerpatelné a světová ekonomika poroste neomezeně. Nicméně v posledních dekádách jsme se významně přiblížili takzvanému „bodu zvratu“, jehož překročení může vést ke dramatickým změnám ve vývoji světového klimatu. 


Rostoucí emise, úbytek biodiverzity, odpadky zamořující planetu na stovky let dopředu, nerovnoprávnost, sílící demografický nepoměr mezi populačně rostoucími rozvojovými zeměmi na jedné straně a bohatnoucími s déle žijícím obyvatelstvem na straně druhé, tomu všemu a mnohým další výzvám bude nuceno lidstvo v dalších dekádách čelit.

Už dnes je proto zcela nevyhnutelné podnikat kroky, které zajistí naši udržitelnou budoucnost, a především perspektivnější vyhlídky pro generace, které přijdou po té naší. Obchodování s potravinami bude s ohledem na každodennost nákupů vždy v popředí celospolečenského a mediálního zájmu. Tuto odpovědnost přijímáme a podnikneme vše, co bude nezbytné pro zajištění udržitelného rozvoje. Ovšem bez vás, uvědomělých spotřebitelů, to nezvládneme.

Zelené produkty

Udržitelnost. Slovo, které se v několika posledních letech skloňuje čím dál častěji, a přesto je pro mnohé stále velkou neznámou. Uvědomujeme si, že je naší odpovědností udržet rovnováhu mezi čerpáním přírodních zdrojů a schopností životního prostředí tyto zdroje přirozeně obnovovat. 


Ačkoliv potraviny patří mezi nejcennější zdroje naší planety – potřebujeme je téměř všichni každý den. Je proto nezbytné se na náš sortiment podívat ze čtyř úhlů pohledu. 


Prvním je garance důstojné lidské práce a ekologicky šetrného původu, za které ručí mezinárodně uznávané certifikace, které takový původ pravidelně monitorují. 


Dalším faktorem je zlepšování životních podmínek hospodářských zvířat, na kterých stojí celá živočišná produkce masných a mléčných výrobků a hledání alternativ k těmto produktům na bázi rostlinných zdrojů. Udržitelnou alternativou k těmto výrobkům je dlouhodobé rozšiřování nabídky produktů na bázi rostlinných proteinů, které jsou dnes již chuťově téměř nerozeznatelné od běžných masných produktů. 

Klíčovým aspektem při výrobě potravin je odpovědné čerpání přírodních zdrojů a ochrana biodiverzity. Je naším závazkem pro další generace zachovat zdravou organickou půdu, čisté vodní zdroje, a chránit jedinečnou rozmanitost naší přírody, která v posledních dekádách dramaticky mizí. Nezbytným prvkem ochrany zdrojů je také co nejefektivnější udržení materiálů vyrobených z fosilních zdrojů v oběhu, což je nosnou myšlenkou principu cirkulární ekonomiky. 


V neposlední řadě se soustředíme na sortiment zdravého životního stylu a rozšiřování nabídky produktů s vyváženými nutričními hodnotami. Jenom zdravá planeta generuje skutečně zdravé potraviny, proto je ten nejlepší čas na Plán B.

Ohleduplnost k životnímu prostředí

V rámci oblasti energetické účinnosti jsme snížili spotřebu energie na metr čtvereční skladu. A díky tomu, že nemáme prodejní plochy, nemusíme topit, čímž šetříme energii. Online nákupy jsou šetrnější vůči životnímu prostředí i proto, že řidič veze současně více nákupů. Šetří tím pohonné látky, které byste spálili vy i ostatní zákazníci na trase, kdybyste jeli pro nákup autem sami.