Obrázek Vanish Oxi Action Prášek na bělení a odstranění skvrn 470g

Vanish Oxi Action Prášek na bělení a odstranění skvrn 470g

Vanish
 • 470 g
Art. č.: 82-347965
289,00 Kč
1 kg 614,89 Kč

Nebezpečí

NEBEZPEČÍ

VANISH OXI ACTION PRÁŠEK NA BĚLENÍ A ODSTRANĚNÍ SKVRN. Nebezpečná složka: uhličitan disodný, směs s peroxidem vodíku (2:3). Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Pro citlivou pokožku se doporučuje použití rukavic. Neaplikujte na oblečení, které máte právě na sobě.

Podobné produkty

 • Obrázek PERSIL PRASEK COLOR 40D

  PERSIL PRASEK COLOR 40D

  • 40 p.dáv
  699,00 Kč
  1 p.dáv 17,47 Kč
 • Obrázek PERSIL PRASEK EXP FRESH BYSIL 54D

  PERSIL PRASEK EXP FRESH BYSIL 54D

  • 54 p.dáv
  919,00 Kč
  1 p.dáv 17,01 Kč
 • Obrázek PERSIL PRASEK EXP FRESH BYSILAN 36D

  PERSIL PRASEK EXP FRESH BYSILAN 36D

  • 36 p.dáv
  699,00 Kč
  1 p.dáv 19,41 Kč
 • Obrázek PERSIL PRASEK COLOR 60D

  PERSIL PRASEK COLOR 60D

  • 60 p.dáv
  919,00 Kč
  1 p.dáv 15,31 Kč