Obrázek Domestos Power 5 Unicorn tuhý WC blok 2 x 55g

Domestos Power 5 Unicorn tuhý WC blok 2 x 55g

Art. č.: 82-332129
164,90 Kč
1 kg 1 499,09 Kč

Nebezpečí

Uchovávejte mimo dosah dětí

NEBEZPEČÍ
Domestos Power 5 Magic Unicorn. Tuhý WC blok. Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Obsahuje 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on, 4-tert-butylcyclohexyl acetate, 3,7-dimethylokt-6-en-1-ol, 2-(fenylmethylen)-heptanal, linalool, 3,7-dimethyl-3-oktanol, 2-methoxy-4-(prop-1-en-1-yl)fenol. Může vyvolat alergickou reakci. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle/obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Obsahuje: sodná sůl kyseliny dodecylbenzensulfonové; dodecyl sulfát sodný; C13-15-alkylalkoholy, etoxylované.

Podobné produkty

 • Obrázek Cillit Bang Žádný vodní kámen 750ml

  Cillit Bang Žádný vodní kámen 750ml

  Cillit Bang
  • 750 Mililitr
  149,90 Kč
  1 l 199,86 Kč
 • Obrázek Sanytol Dezinfekce čistič koupelny vůně eukalyptu 500ml

  Sanytol Dezinfekce čistič koupelny vůně eukalyptu 500ml

  Sanytol
  • 500 Mililitr
  79,90 Kč
  1 l 159,80 Kč
 • Obrázek Domestos Extended Power Pine čisticí přípravek na toalety 1250ml

  Domestos Extended Power Pine čisticí přípravek na toalety 1250ml

  Domestos
  • 1 250 Mililitr
  109,90 Kč
  1 l 87,92 Kč
 • Obrázek Domestos Aroma Lux White Rose & Tea Tree Oil tuhý WC blok 3 x 55g

  Domestos Aroma Lux White Rose & Tea Tree Oil tuhý WC blok 3 x 55g

  Domestos
  • 165 g
  194,90 Kč
  1 kg 1 181,21 Kč