Obrázek Bref Color Aktiv Lavender tuhý WC blok 3 x 50g

Bref Color Aktiv Lavender tuhý WC blok 3 x 50g

Bref
 • 150 g
Art. č.: 82-313891
149,90 Kč
1 kg 999,33 Kč

Nebezpečí

BREF COLOR AKTIV LAVENDER. Tuhý WC blok. Varování. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění oči. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření.

Podobné produkty

 • Obrázek Fredy čistič odpadních sifonů 500g

  Fredy čistič odpadních sifonů 500g

  • 500 g
  64,90 Kč
  1 kg 129,80 Kč
 • Obrázek Domestos Aroma Lux Dahlia Flower & Dragonfruit tuhý WC blok 2 x 55g

  Domestos Aroma Lux Dahlia Flower & Dragonfruit tuhý WC blok 2 x 55g

  Domestos
  • 110 g
  139,90 Kč
  1 kg 1 271,81 Kč
 • Obrázek Domestos Aroma Lux Pink Jasmine & Elderflower 3 x 55g

  Domestos Aroma Lux Pink Jasmine & Elderflower 3 x 55g

  Domestos
  • 165 g
  169,90 Kč
  1 kg 1 029,69 Kč
 • Obrázek Mr Proper Spray Wipe Done Odmašťovací Čisticí Sprej Alpine Fresh 800ml

  Mr Proper Spray Wipe Done Odmašťovací Čisticí Sprej Alpine Fresh 800ml

  Mr Proper
  • 800 ml
  199,90 Kč
  1 l 249,87 Kč