Obrázek Bref Power Aktiv Pine tuhý WC blok 3 x 50g

Bref Power Aktiv Pine tuhý WC blok 3 x 50g

Bref
 • 150 g
Art. č.: 82-299414
174,90 Kč
1 kg 1 166,00 Kč

Nebezpečí

BREF POWER AKTIV PINE. Tuhý WC blok. Varování. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění oči. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření.

Podobné produkty

 • Obrázek Bref Spa Moments Harmony tuhý WC blok 2 x 50g

  Bref Spa Moments Harmony tuhý WC blok 2 x 50g

  Bref
  • 100 g
  109,90 Kč
  1 kg 1 099,00 Kč
 • Obrázek Bref Brilliant Gel All in 1 Artic Ocean WC blok 3 x 42g

  Bref Brilliant Gel All in 1 Artic Ocean WC blok 3 x 42g

  Bref
  • 126 g
  159,90 Kč
  1 kg 1 269,04 Kč
 • Obrázek Bref Brilliant Gel All in 1 Artic Ocean WC blok 42g

  Bref Brilliant Gel All in 1 Artic Ocean WC blok 42g

  Bref
  • 42 g
  59,90 Kč
  1 kg 1 426,19 Kč
 • Obrázek Bref Brilliant Gel All in 1 Spring Rain WC blok 3 x 42g

  Bref Brilliant Gel All in 1 Spring Rain WC blok 3 x 42g

  Bref
  • 126 g
  159,90 Kč
  1 kg 1 269,04 Kč