Obrázek Bref Power Aktiv Lemon tuhý WC blok 3 x 50g

Bref Power Aktiv Lemon tuhý WC blok 3 x 50g

Bref
 • 150 g
Art. č.: 82-299413
149,90 Kč
1 kg 999,33 Kč

Nebezpečí

BREF POWER AKTIV LEMON. Tuhý WC blok. Varování. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění oči. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření.

Podobné produkty

 • Obrázek Bref Čistič na koupelnu 750ml

  Bref Čistič na koupelnu 750ml

  Bref
  • 750 ml
  129,90 Kč
  1 l 173,20 Kč
 • Obrázek Mr Proper Spray Wipe Done Odmašťovací Čisticí Sprej Alpine Fresh 800ml

  Mr Proper Spray Wipe Done Odmašťovací Čisticí Sprej Alpine Fresh 800ml

  Mr Proper
  • 800 ml
  199,90 Kč
  1 l 249,87 Kč
 • Obrázek Bref Spa Moments Harmony tuhý WC blok 2 x 50g

  Bref Spa Moments Harmony tuhý WC blok 2 x 50g

  Bref
  • 100 g
  89,90 Kč
  1 kg 899,00 Kč
 • Obrázek Domestos Extended Power Pine 750ml

  Domestos Extended Power Pine 750ml

  Domestos
  • 750 ml
  99,90 Kč
  1 l 133,20 Kč