Obrázek Woolite Keratin Therapy tekutý prací přípravek s keratinem 45 praní 2,7l

Woolite Keratin Therapy tekutý prací přípravek s keratinem 45 praní 2,7l

Woolite
 • 45 p.dáv
Art. č.: 82-346438
349,90 Kč
1 p.dáv 7,77 Kč

Nebezpečí

Woolite Keratin Therapy na barevné prádlo. Tekutý prací přípravek s keratinem. VAROVÁNÍ. Obsahuje: 2-methylisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

Podobné produkty

 • Obrázek Ariel Mountain Spring 2,64 L (48 praní) – prací gel

  Ariel Mountain Spring 2,64 L (48 praní) – prací gel

  Ariel
  • 48 p.dáv
  449,90 Kč
  1 p.dáv 9,37 Kč
 • Obrázek PERSIL GEL LAVENDER 70D

  PERSIL GEL LAVENDER 70D

  • 70 p.dáv
  799,90 Kč
  1 p.dáv 11,42 Kč
 • Obrázek Persil Deep Clean Plus Active Gel prací prostředek 70 praní 3,5l

  Persil Deep Clean Plus Active Gel prací prostředek 70 praní 3,5l

  PERSIL
  • 70 p.dáv
  799,90 Kč
  1 p.dáv 11,42 Kč