Obrázek Woolite Keratin Therapy tekutý prací přípravek s keratinem 45 praní 2,7l

Woolite Keratin Therapy tekutý prací přípravek s keratinem 45 praní 2,7l

Woolite
 • 45 p.dáv
Art. č.: 82-346438
349,90 Kč
1 p.dáv 7,77 Kč

Nebezpečí

Woolite Keratin Therapy na barevné prádlo. Tekutý prací přípravek s keratinem. VAROVÁNÍ. Obsahuje: 2-methylisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

Podobné produkty

 • Obrázek Ariel Tekutý Prací Prostředek, 20 Praní, Color Clean & Fresh

  Ariel Tekutý Prací Prostředek, 20 Praní, Color Clean & Fresh

  Ariel
  • 20 p.dáv
  179,90 Kč
  1 p.dáv 8,99 Kč
 • Obrázek Ariel Tekutý Prací Prostředek 3l, 60 Praní, +Touch Of Lenor Amethyst Flower

  Ariel Tekutý Prací Prostředek 3l, 60 Praní, +Touch Of Lenor Amethyst Flower

  Ariel
  • 3 l
  349,00 Kč
  1 l 116,33 Kč
 • Obrázek Ariel Tekutý Prací Prostředek 1.7l, 34 Praní, +Touch Of Lenor Fresh Air

  Ariel Tekutý Prací Prostředek 1.7l, 34 Praní, +Touch Of Lenor Fresh Air

  Ariel
  • 34 p.dáv
  499,00 Kč
  1 p.dáv 14,67 Kč
 • Obrázek Sanytol Dezinfekce prací gel květinová svěžest 34 praní 1,70l

  Sanytol Dezinfekce prací gel květinová svěžest 34 praní 1,70l

  Sanytol
  • 34 p.dáv
  439,00 Kč
  1 p.dáv 12,91 Kč