Obrázek Persil Hygienic Cleanliness 1,8 L (36 praní) - prací gel

Persil Hygienic Cleanliness 1,8 L (36 praní) - prací gel

Persil
  • 45 p.dáv
Art. č.: 82-331042
669,90 Kč
1 p.dáv 14,88 Kč

Nebezpečí

Nepoužívejte na vlněné a hedvábné textilie.

Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

Podobné produkty