Obrázek Woolite Keratin Therapy Pro-Care tekutý prací přípravek s keratinem 45 praní 2,7l

Woolite Keratin Therapy Pro-Care tekutý prací přípravek s keratinem 45 praní 2,7l

Woolite
 • 45 p.dáv
Art. č.: 82-348025
349,90 Kč
1 p.dáv 7,77 Kč

Nebezpečí

Woolite Keratin Therapy Pro-Care na všechny druhy prádla. Tekutý prací přípravek s keratinem. VAROVÁNÍ. Obsahuje: 2-methylisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

Podobné produkty

 • Obrázek Coccolino Care Barevné prádlo tekutý prací přípravek 45 praní 1,8l

  Coccolino Care Barevné prádlo tekutý prací přípravek 45 praní 1,8l

  Coccolino
  • 45 p.dáv
  599,90 Kč
  1 p.dáv 13,33 Kč
 • Obrázek Coccolino Care Tekutý prací přípravek bílé prádlo 60 praní 2,4l

  Coccolino Care Tekutý prací přípravek bílé prádlo 60 praní 2,4l

  Coccolino
  • 60 p.dáv
  359,00 Kč
  1 p.dáv 5,98 Kč
 • Obrázek Woolite Keratin Therapy tekutý prací přípravek s keratinem 60 praní 3,6l

  Woolite Keratin Therapy tekutý prací přípravek s keratinem 60 praní 3,6l

  Woolite
  • 60 p.dáv
  259,00 Kč
  1 p.dáv 4,31 Kč
 • Obrázek Savo Prací gel na barevné prádlo 100 praní 5l

  Savo Prací gel na barevné prádlo 100 praní 5l

  Savo
  • 100 p.dáv
  599,90 Kč
  1 p.dáv 5,99 Kč