Obrázek Persil Active Gel Regular 2,5 L (50 praní) - prací gel

Persil Active Gel Regular 2,5 L (50 praní) - prací gel

Persil
  • 50 p.dáv
BILLA Cena
Art. č.: 82-293899
669,90 Kč
1 p.dáv 13,39 Kč

Nebezpečí

Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

Podobné produkty