Obrázek Woolite Keratin Therapy Darks Denim Black tekutý prací přípravek s keratinem 45 praní 2,7l

Woolite Keratin Therapy Darks Denim Black tekutý prací přípravek s keratinem 45 praní 2,7l

Woolite
 • 45 p.dáv
Art. č.: 82-348024
349,90 Kč
1 p.dáv 7,77 Kč

Nebezpečí

Woolite Keratin Therapy na černé a tmavé prádlo. Tekutý prací přípravek s keratinem. VAROVÁNÍ. Obsahuje: 2-methylisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

Podobné produkty

 • Obrázek Lovela Baby Tekutý prací přípravek na barevné prádlo 50 praní 4,5l

  Lovela Baby Tekutý prací přípravek na barevné prádlo 50 praní 4,5l

  Lovela
  • 50 p.dáv
  499,90 Kč
  1 p.dáv 9,99 Kč
 • Obrázek Ariel Tekutý Prací Prostředek, 60 Praní, + Kompletní Ochrana Vláken

  Ariel Tekutý Prací Prostředek, 60 Praní, + Kompletní Ochrana Vláken

  Ariel
  • 60 p.dáv
  539,00 Kč
  1 p.dáv 8,98 Kč
 • Obrázek Ariel Tekutý Prací Prostředek, 16 Praní, + Kompletní Ochrana Vláken

  Ariel Tekutý Prací Prostředek, 16 Praní, + Kompletní Ochrana Vláken

  Ariel
  • 16 p.dáv
  199,90 Kč
  1 p.dáv 12,49 Kč
 • Obrázek Woolite Keratin Therapy tekutý prací přípravek s keratinem 60 praní 3,6l

  Woolite Keratin Therapy tekutý prací přípravek s keratinem 60 praní 3,6l

  Woolite
  • 60 p.dáv
  259,00 Kč
  1 p.dáv 4,31 Kč