Obrázek Ariel Tekutý Prací Prostředek +Revitablack 2.145l, 39 Praní

Ariel Tekutý Prací Prostředek +Revitablack 2.145l, 39 Praní

Ariel
  • 39 p.dáv
BILLA Cena
Art. č.: 82-340444
424,90 Kč
1 p.dáv 10,89 Kč

Nebezpečí

Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Obsahuje benzisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci.

Podobné produkty