Obrázek SOMAT intenzivní čistič myčky duopack 2 x 250ml

SOMAT intenzivní čistič myčky duopack 2 x 250ml

Somat
  • 500 ml
Art. č.: 82-327204
199,90 Kč
1 l 399,80 Kč

Nebezpečí

Intenzivní čistič myčky nádobí. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření.

Podobné produkty