Obrázek Finish Lemon & Lime osvěžovač do myčky 60 mytí 4ml

Finish Lemon & Lime osvěžovač do myčky 60 mytí 4ml

Finish
 • 1 Kus
Art. č.: 82-245692
119,90 Kč
1 ks 119,90 Kč

Nebezpečí

Uchovávejte mimo dosah dětí

Finish osvěžovač do myčky Lemon & Lime. VAROVÁNÍ. Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Nebezpečná složka: a,a,4-trimethylcyklohexylmethyl-acetát. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI STYKU S KŮŽĺ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc. Obsahuje 3-(p-ethylfenyl)-2,2-dimethylpropion-aldehyd; hexanal. Může vyvolat alergickou reakci.

Podobné produkty

 • Obrázek Cif Boost Leštidlo do myčky nádobí 450ml

  Cif Boost Leštidlo do myčky nádobí 450ml

  Cif
  • 450 Mililitr
  99,90 Kč
  1 l 222,00 Kč
 • Obrázek SOMAT intenzivní čistič myčky duopack 2 x 250ml

  SOMAT intenzivní čistič myčky duopack 2 x 250ml

  Somat
  • 500 Mililitr
  199,90 Kč
  1 l 399,80 Kč
 • Obrázek SOMAT osvěžovač Deo Perls Lemon 60 mytí

  SOMAT osvěžovač Deo Perls Lemon 60 mytí

  Somat
  • 20,5 g
  99,90 Kč
  1 kg 4 873,17 Kč
 • Obrázek SOMAT leštidlo 750ml

  SOMAT leštidlo 750ml

  Somat
  • 750 Mililitr
  149,90 Kč
  1 l 199,86 Kč