Obrázek SOMAT čistič myčky v tabletách Anti-Limescale 3 ks

SOMAT čistič myčky v tabletách Anti-Limescale 3 ks

Somat
 • 3 Kus
Art. č.: 82-308852
129,90 Kč
1 ks 43,30 Kč

Nebezpečí

Nekonzumujte. Při požití vyhledejte lékařskou pomoc

Uchovávejte mimo dosah dětí

Zamezte styku s očima. Při zasažení očí důkladně oči vypláchněte vodou

Čistič myček na nádobí. Varování. Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření.

Podobné produkty

 • Obrázek Finish Power gel do myčky nádobí 2 x 650ml

  Finish Power gel do myčky nádobí 2 x 650ml

  Finish
  • 1 300 Mililitr
  529,00 Kč
  1 l 406,92 Kč
 • Obrázek Finish Čistič myčky 2 x 250ml

  Finish Čistič myčky 2 x 250ml

  Finish
  • 500 Mililitr
  195,90 Kč
  1 l 391,80 Kč
 • Obrázek Somat All-in-1 gel do myčky Lemon & Lime 80 dávek, 1440ml

  Somat All-in-1 gel do myčky Lemon & Lime 80 dávek, 1440ml

  Somat
  • 80 p.dáv
  639,00 Kč
  1 p.dáv 7,98 Kč