Obrázek Somat All in 1 Lemon & Lime tablety do automatické myčky na nádobí 65 x 17,6g (1144g)

Somat All in 1 Lemon & Lime tablety do automatické myčky na nádobí 65 x 17,6g (1144g)

Somat
 • 65 Kus
Art. č.: 82-345443
519,00 Kč
1 ks 7,98 Kč

Nebezpečí

Nekonzumujte. Při požití vyhledejte lékařskou pomoc

Uchovávejte mimo dosah dětí

Zamezte styku s očima. Při zasažení očí důkladně oči vypláchněte vodou

Tablety do automatické myčky na nádobí. Varování. Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Podobné produkty

 • Obrázek Somat Excellence 4v1 Tablety do myčky 30 ks

  Somat Excellence 4v1 Tablety do myčky 30 ks

  Somat
  • 30 Kus
  399,90 Kč
  1 ks 13,33 Kč
 • Obrázek Jar Original All In One Kapsle Do Automatické Myčky Nádobí Lemon, 46 ks

  Jar Original All In One Kapsle Do Automatické Myčky Nádobí Lemon, 46 ks

  Jar
  • 46 Kus
  499,00 Kč
  1 ks 10,84 Kč
 • Obrázek Finish Powerball Quantum All in 1 Lemon Sparkle kapsle do myčky nádobí 120 ks 1248g

  Finish Powerball Quantum All in 1 Lemon Sparkle kapsle do myčky nádobí 120 ks 1248g

  Finish
  • 120 Kus
  699,00 Kč
  1 ks 5,82 Kč
 • Obrázek Jar Platinum All In One Kapsle Do Automatické Myčky Nádobí Lemon, 65ks

  Jar Platinum All In One Kapsle Do Automatické Myčky Nádobí Lemon, 65ks

  Jar
  • 65 Kus
  949,90 Kč
  1 ks 14,61 Kč