Obrázek Somat All in 1 Extra Lemon & Lime tablety do myčky 76 ks

Somat All in 1 Extra Lemon & Lime tablety do myčky 76 ks

Somat
 • 76 Kus
Art. č.: 82-327200
639,00 Kč
1 ks 8,40 Kč

Nebezpečí

Sáček důkladně zavřete

Nekonzumujte. Při požití vyhledejte lékařskou pomoc

Uchovávejte mimo dosah dětí

Zamezte styku s očima. Při zasažení očí důkladně oči vypláchněte vodou

Tablety do automatické myčky na nádobí. Varování. Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Podobné produkty

 • Obrázek Jar Original All In One Kapsle Do Automatické Myčky Nádobí Lemon, 46 ks

  Jar Original All In One Kapsle Do Automatické Myčky Nádobí Lemon, 46 ks

  Jar
  • 46 Kus
  499,00 Kč
  1 ks 10,84 Kč
 • Obrázek Jar Platinum All In One Kapsle Do Automatické Myčky Nádobí Lemon, 35ks

  Jar Platinum All In One Kapsle Do Automatické Myčky Nádobí Lemon, 35ks

  Jar
  • 35 Kus
  499,00 Kč
  1 ks 14,25 Kč
 • Obrázek Jar Original All In One Kapsle Do Automatické Myčky Nádobí Lemon, 67ks

  Jar Original All In One Kapsle Do Automatické Myčky Nádobí Lemon, 67ks

  Jar
  • 67 Kus
  299,90 Kč
  1 ks 4,47 Kč
 • Obrázek Jar Platinum Plus All In One Kapsle Do Automatické Myčky Nádobí Lemon, 29 ks

  Jar Platinum Plus All In One Kapsle Do Automatické Myčky Nádobí Lemon, 29 ks

  Jar
  • 29 Kus
  419,00 Kč
  1 ks 14,44 Kč