Obrázek Somat Tablety do myčky All in 1 Extra 45 ks

Somat Tablety do myčky All in 1 Extra 45 ks

Somat
  • 45 ks
BILLA Cena
Art. č.: 82-327198
399,90 Kč
1 ks 8,88 Kč

Nebezpečí

Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

Podobné produkty