Obrázek Schwarzkopf Taft Volume pěnové tužidlo pro jemné vlasy 200ml

Schwarzkopf Taft Volume pěnové tužidlo pro jemné vlasy 200ml

Art. č.: 82-241830
127,90 Kč
1 l 639,50 Kč

Nebezpečí

Nebezpečí. Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

Podobné produkty