Obrázek Savo Prací gel na barevné prádlo 70 praní 3,5l

Savo Prací gel na barevné prádlo 70 praní 3,5l

Savo
 • 70 p.dáv
Art. č.: 82-340008
819,00 Kč
1 p.dáv 11,70 Kč

Nebezpečí

Nekonzumujte. Při požití vyhledejte lékařskou pomoc

Uchovávejte mimo dosah dětí

Zamezte styku s očima. Při zasažení očí důkladně oči vypláchněte vodou

Lidé s citlivou nebo poškozenou kůží by se měli vyvarovat delšího kontaktu s výrobkem

VAROVÁNÍ
SAVO na barevné prádlo - prací gel. Způsobuje vážné podráždění očí. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Obsahuje 2-methyl-2,3-dihydrogenisothiazol-3-on, 2-n-oktyl-4-isothiazo lin-3-on. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice. PŘI ZASÁŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte vyplachování. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

Podobné produkty

 • Obrázek Ariel Tekutý Prací Prostředek, 20 Praní, Color Clean & Fresh

  Ariel Tekutý Prací Prostředek, 20 Praní, Color Clean & Fresh

  Ariel
  • 20 p.dáv
  229,00 Kč
  1 p.dáv 11,45 Kč
 • Obrázek Ariel Mountain Spring 1,1 L (20 praní) - prací gel

  Ariel Mountain Spring 1,1 L (20 praní) - prací gel

  Ariel
  • 20 p.dáv
  199,90 Kč
  1 p.dáv 9,99 Kč
 • Obrázek Ariel Tekutý Prací Prostředek +Revitablack 2.145l, 39 Praní

  Ariel Tekutý Prací Prostředek +Revitablack 2.145l, 39 Praní

  Ariel
  • 39 p.dáv
  449,90 Kč
  1 p.dáv 11,53 Kč
 • Obrázek ARIEL GEL COMPLETE 39D

  ARIEL GEL COMPLETE 39D

  • 39 p.dáv
  449,00 Kč
  1 p.dáv 11,51 Kč