Obrázek Persil Lavender Gel Color 3,5 L (70 praní) - prací gel

Persil Lavender Gel Color 3,5 L (70 praní) - prací gel

Persil
  • 70 p.dáv
BILLA Cena
Art. č.: 82-324785
759,90 Kč
1 p.dáv 10,85 Kč

Nebezpečí

Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

Podobné produkty