Obrázek Savo Víceúčelový čistič 700ml

Savo Víceúčelový čistič 700ml

Savo
 • 700 Mililitr
Art. č.: 82-305836
134,90 Kč
1 l 192,71 Kč

Nebezpečí

Upozornění: Nepoužívejte na mramor. Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Pokud jste na povrch použili jiný přípravek, opláchněte jej, než použijete tento přípravek.

VAROVÁNÍ

Savo Víceúčelový sprej. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Podobné produkty

 • Obrázek Savo Dezinfekce antibakteriální čistič 700ml

  Savo Dezinfekce antibakteriální čistič 700ml

  Savo
  • 700 Mililitr
  99,90 Kč
  1 l 142,71 Kč
 • Obrázek Savo Prim Svěží vůně 1,2l

  Savo Prim Svěží vůně 1,2l

  Savo
  • 1,2 l
  104,90 Kč
  1 l 87,41 Kč
 • Obrázek Savo Original 1,2l

  Savo Original 1,2l

  Savo
  • 1 200 Mililitr
  104,90 Kč
  1 l 87,41 Kč
 • Obrázek Sanytol Dezinfekce univerzální čistič s esenciálními oleji eukalyptem a mátou origins 500ml

  Sanytol Dezinfekce univerzální čistič s esenciálními oleji eukalyptem a mátou origins 500ml

  Sanytol
  • 500 Mililitr
  129,90 Kč
  1 l 259,80 Kč