Obrázek Savo Univerzální dezinfekční a čistící sprej 500ml

Savo Univerzální dezinfekční a čistící sprej 500ml

Savo
 • 500 Mililitr
Art. č.: 82-304851
104,90 Kč
1 l 209,80 Kč

Nebezpečí

Nebezpečí
Savo Univerzální dezinfekční sprej. Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Obsahuje: Sulfonové kyseliny, C14-17-sek.alkan, sodné soli.

Podobné produkty

 • Obrázek Ajax Pure Home Eldelflower antibakteriální univerzální čistící prostředek 1000ml

  Ajax Pure Home Eldelflower antibakteriální univerzální čistící prostředek 1000ml

  Ajax
  • 1 000 Mililitr
  78,90 Kč
  1 l 78,90 Kč
 • Obrázek Ajax Pure Home Apple antibakteriální univerzální čistící prostředek 1000ml

  Ajax Pure Home Apple antibakteriální univerzální čistící prostředek 1000ml

  Ajax
  • 1 000 Mililitr
  78,90 Kč
  1 l 78,90 Kč
 • Obrázek Savo Original 1,2l

  Savo Original 1,2l

  Savo
  • 1 200 Mililitr
  104,90 Kč
  1 l 87,41 Kč
 • Obrázek Savo Dezinfekce antibakteriální čistič 700ml

  Savo Dezinfekce antibakteriální čistič 700ml

  Savo
  • 700 Mililitr
  99,90 Kč
  1 l 142,71 Kč