Obrázek Savo Trio Power kapsle na praní univerzální 26 praní 548,6g

Savo Trio Power kapsle na praní univerzální 26 praní 548,6g

Savo
 • 26 p.dáv
Art. č.: 82-351197
749,90 Kč
1 p.dáv 28,84 Kč

Nebezpečí

Víčko důkladně zavřete

Nekonzumujte. Při požití vyhledejte lékařskou pomoc

Zamezte styku s očima. Při zasažení očí důkladně oči vypláchněte vodou

Používejte se suchýma rukama

Používejte se suchýma rukama.
Víčko důkladně zavřete.
Slepené kapsle od sebe neodtrhávejte!

VAROVÁNÍ
Savo Univerzální - gelové kapsle na praní. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Obsahuje 1-(2,6,6-trimethylcyklohexa-1,3-dien-1-yl)but-2-en-1-on, benzyl-2-hydroxybenzoát, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on, limonen, hexyl-2-hydroxybenzoát, 3,7-dimethylokt-6-en-1-ol, subtilisin, 2-methoxy-4-(prop-1-en-1-yl)fenol. Může vyvolat alergickou reakci.
Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

Podobné produkty

 • Obrázek Ariel All-in-1 PODS, Kapsle Na Praní, 60 Praní

  Ariel All-in-1 PODS, Kapsle Na Praní, 60 Praní

  Ariel
  • 60 Kus
  599,00 Kč
  1 ks 9,98 Kč
 • Obrázek LENOR All-in-1 PODS® Kapsle Na Praní 40 Praní, Gold Orchid

  LENOR All-in-1 PODS® Kapsle Na Praní 40 Praní, Gold Orchid

  Lenor
  • 40 p.dáv
  419,00 Kč
  1 p.dáv 10,47 Kč
 • Obrázek Persil Power Caps Deep Clean Universal koncentrovaný předdávkovaný prací prostředek 33 praní 462g

  Persil Power Caps Deep Clean Universal koncentrovaný předdávkovaný prací prostředek 33 praní 462g

  Persil
  • 33 Kus
  299,90 Kč
  1 ks 9,08 Kč
 • Obrázek Ariel All-in-1 PODS, Kapsle Na Praní, 13 Praní

  Ariel All-in-1 PODS, Kapsle Na Praní, 13 Praní

  Ariel
  • 13 p.dáv
  229,00 Kč
  1 p.dáv 17,61 Kč