Obrázek Savo Prací prášek univerzální 47 praní 3,29kg

Savo Prací prášek univerzální 47 praní 3,29kg

Savo
 • 47 p.dáv
Art. č.: 82-346454
499,00 Kč
1 p.dáv 10,61 Kč

Nebezpečí

Uchovávejte mimo dosah dětí

Zamezte styku s očima. Při zasažení očí důkladně oči vypláchněte vodou

Lidé s citlivou nebo poškozenou kůží by se měli vyvarovat delšího kontaktu s výrobkem

Po použití si opláchněte ruce

VAROVÁNÍ
SAVO UNIVERZÁLNÍ - PRACÍ PRÁŠEK
Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Podobné produkty

 • Obrázek PERSIL PRASEK COLOR 18D

  PERSIL PRASEK COLOR 18D

  • 18 p.dáv
  219,90 Kč
  1 p.dáv 12,21 Kč
 • Obrázek PERSIL PRASEK FRESHNESS BY SILAN 18D

  PERSIL PRASEK FRESHNESS BY SILAN 18D

  • 18 p.dáv
  219,90 Kč
  1 p.dáv 12,21 Kč
 • Obrázek PERSIL PRASEK SENSITIVE 45D

  PERSIL PRASEK SENSITIVE 45D

  • 45 p.dáv
  629,00 Kč
  1 p.dáv 13,97 Kč
 • Obrázek PERSIL PRASEK COLOR 45D

  PERSIL PRASEK COLOR 45D

  • 45 p.dáv
  629,90 Kč
  1 p.dáv 13,99 Kč