Obrázek Persil Color Deep Clean 2,93 kg (45 praní) - prací prášek

Persil Color Deep Clean 2,93 kg (45 praní) - prací prášek

Persil
  • 45 p.dáv
Art. č.: 82-326105
594,90 Kč
1 p.dáv 13,22 Kč

Nebezpečí

Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

Podobné produkty