Obrázek Savo Prací gel univerzální 70 praní 3,5l

Savo Prací gel univerzální 70 praní 3,5l

Savo
 • 70 p.dáv
Art. č.: 82-340007
819,00 Kč
1 p.dáv 11,70 Kč

Nebezpečí

Nekonzumujte. Při požití vyhledejte lékařskou pomoc

Uchovávejte mimo dosah dětí

Zamezte styku s očima. Při zasažení očí důkladně oči vypláchněte vodou

Lidé s citlivou nebo poškozenou kůží by se měli vyvarovat delšího kontaktu s výrobkem

VAROVÁNÍ
SAVO Univerzální - prací gel. Způsobuje vážné podráždění očí. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Obsahuje 2-methyl-2, 3-dihydrogenisothiazol-3-on, 2-n-oktyl-4-isothiazolin-3-on. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI STYKU S KŮŽĺ: Omyjte velkým množstvím vody.

Podobné produkty

 • Obrázek Perwoll Renew Black prací prostředek 54 praní 2970ml

  Perwoll Renew Black prací prostředek 54 praní 2970ml

  Perwoll
  • 54 p.dáv
  539,00 Kč
  1 p.dáv 9,98 Kč
 • Obrázek Perwoll Renew Black prací prostředek 36 praní 1980ml

  Perwoll Renew Black prací prostředek 36 praní 1980ml

  Perwoll
  • 36 p.dáv
  369,00 Kč
  1 p.dáv 10,25 Kč
 • Obrázek Perwoll Renew Blossom prací prostředek 54 praní 2970ml

  Perwoll Renew Blossom prací prostředek 54 praní 2970ml

  Perwoll
  • 54 p.dáv
  539,00 Kč
  1 p.dáv 9,98 Kč
 • Obrázek Persil Deep Clean Color Active Gel Lavender prací prostředek 63 praní 2,835l

  Persil Deep Clean Color Active Gel Lavender prací prostředek 63 praní 2,835l

  PERSIL
  • 63 p.dáv
  849,00 Kč
  1 p.dáv 13,47 Kč