Obrázek Savo Prací gel univerzální 100 praní 5l

Savo Prací gel univerzální 100 praní 5l

Savo
 • 100 p.dáv
Art. č.: 82-347823
599,90 Kč
1 p.dáv 5,99 Kč

Nebezpečí

Nekonzumujte. Při požití vyhledejte lékařskou pomoc

Uchovávejte mimo dosah dětí

Zamezte styku s očima. Při zasažení očí důkladně oči vypláchněte vodou

Lidé s citlivou nebo poškozenou kůží by se měli vyvarovat delšího kontaktu s výrobkem

VAROVÁNÍ
SAVO Univerzální - prací gel. Způsobuje vážné podráždění očí. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Obsahuje 2-methyl-2, 3-dihydrogenisothiazol-3-on, 2-n-oktyl-4-isothiazolin-3-on. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

Podobné produkty

 • Obrázek Persil Sensitive 2,5 L (50 praní) - prací gel

  Persil Sensitive 2,5 L (50 praní) - prací gel

  PERSIL
  • 50 p.dáv
  709,90 Kč
  1 p.dáv 14,19 Kč
 • Obrázek Persil Deep Clean Plus Active Gel prací prostředek 20 praní 1l

  Persil Deep Clean Plus Active Gel prací prostředek 20 praní 1l

  PERSIL
  • 20 p.dáv
  229,90 Kč
  1 p.dáv 11,49 Kč
 • Obrázek ARIEL GEL MOUNTAIN SPRING 1,1L 20D

  ARIEL GEL MOUNTAIN SPRING 1,1L 20D

  • 20 p.dáv
  199,90 Kč
  1 p.dáv 9,99 Kč
 • Obrázek Ariel Tekutý Prací Prostředek, 20 Praní, Color Clean & Fresh

  Ariel Tekutý Prací Prostředek, 20 Praní, Color Clean & Fresh

  Ariel
  • 20 p.dáv
  229,00 Kč
  1 p.dáv 11,45 Kč