Obrázek Savo prací gel na barevné prádlo 48W 2,4l

Savo prací gel na barevné prádlo 48W 2,4l

Savo
 • 48 p.dáv
Art. č.: 82-338519
449,90 Kč
1 p.dáv 9,37 Kč

Nebezpečí

Nekonzumujte. Při požití vyhledejte lékařskou pomoc

Uchovávejte mimo dosah dětí

Zamezte styku s očima. Při zasažení očí důkladně oči vypláchněte vodou

Lidé s citlivou nebo poškozenou kůží by se měli vyvarovat delšího kontaktu s výrobkem

VAROVÁNÍ
SAVO na barevné prádlo - prací gel. Způsobuje vážné podráždění očí. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Obsahuje 2-methyl-2,3-dihydrogenisothiazol-3-on, 2-n-oktyl-4-isothiazo-lin-3-on. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte vyplachování. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

Podobné produkty

 • Obrázek Ariel Tekutý Prací Prostředek, 17 Praní, Sensitive Skin Clean & Fresh

  Ariel Tekutý Prací Prostředek, 17 Praní, Sensitive Skin Clean & Fresh

  Ariel
  • 17 p.dáv
  229,00 Kč
  1 p.dáv 13,47 Kč
 • Obrázek Ariel Tekutý Prací Prostředek, 34 Praní, Sensitive Skin Clean & Fresh

  Ariel Tekutý Prací Prostředek, 34 Praní, Sensitive Skin Clean & Fresh

  Ariel
  • 34 p.dáv
  499,00 Kč
  1 p.dáv 14,67 Kč
 • Obrázek Coccolino Care prací gel Barevné prádlo 28w

  Coccolino Care prací gel Barevné prádlo 28w

  Coccolino
  • 28 p.dáv
  339,00 Kč
  1 p.dáv 12,10 Kč
 • Obrázek Coccolino Care prací gel Černé a tmavé prádlo 28w

  Coccolino Care prací gel Černé a tmavé prádlo 28w

  Coccolino
  • 28 p.dáv
  339,00 Kč
  1 p.dáv 12,10 Kč