Obrázek Savo Prací gel na barevné prádlo 48 praní 2,4l

Savo Prací gel na barevné prádlo 48 praní 2,4l

Savo
 • 48 p.dáv
Art. č.: 82-338519
749,90 Kč
1 p.dáv 15,62 Kč

Nebezpečí

Nekonzumujte. Při požití vyhledejte lékařskou pomoc

Uchovávejte mimo dosah dětí

Zamezte styku s očima. Při zasažení očí důkladně oči vypláchněte vodou

Lidé s citlivou nebo poškozenou kůží by se měli vyvarovat delšího kontaktu s výrobkem

VAROVÁNÍ
SAVO na barevné prádlo - prací gel. Způsobuje vážné podráždění očí. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Obsahuje 2-methyl-2,3-dihydrogenisothiazol-3-on, 2-n-oktyl-4-isothiazo-lin-3-on. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte vyplachování. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

Podobné produkty

 • Obrázek Lovela Baby Tekutý prací přípravek na barevné prádlo 32 praní 2,9l

  Lovela Baby Tekutý prací přípravek na barevné prádlo 32 praní 2,9l

  Lovela
  • 32 p.dáv
  349,00 Kč
  1 p.dáv 10,90 Kč
 • Obrázek Woolite Keratin Therapy tekutý prací přípravek s keratinem 45 praní 2,7l

  Woolite Keratin Therapy tekutý prací přípravek s keratinem 45 praní 2,7l

  Woolite
  • 45 p.dáv
  349,90 Kč
  1 p.dáv 7,77 Kč
 • Obrázek Ariel Tekutý Prací Prostředek, 34 Praní, +Extra Clean Power

  Ariel Tekutý Prací Prostředek, 34 Praní, +Extra Clean Power

  Ariel
  • 34 p.dáv
  499,00 Kč
  1 p.dáv 14,67 Kč
 • Obrázek Ariel Tekutý Prací Prostředek, 17 Praní, Sensitive Skin Clean & Fresh

  Ariel Tekutý Prací Prostředek, 17 Praní, Sensitive Skin Clean & Fresh

  Ariel
  • 17 p.dáv
  229,00 Kč
  1 p.dáv 13,47 Kč