product.productimage

Savo Kuchyně sprej 500ml

Savo
  • 500 ml
product.info.skuprefix
104,90 Kč
1 l 209,80 Kč

Nebezpečí

Upozornění: Nepoužívejte na lakované nebo dřevěné povrchy, eloxovaný hliník, přírodní linoleum a neošetřený kámen. Po použití na mramorové povrchy, přírodní kameny, lakované kovy nebo sklokeramiku dobře opláchněte. Vždy používejte na chladných površích. Nepoužívejte na nápisy a symboly na spotřebičích, vždy se řiďte pokyny pro péči o vaše zařízení a povrchy. Před použitím na nové nebo atypické povrchy vyzkoušejte nejprve na malé nenápadné ploše.

VAROVÁNÍ
Savo Kuchyně čisticí sprej. Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění oči: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Podobné produkty