Obrázek Sanytol Dezinfekce čistič kuchyně vůně citrónu 500ml

Sanytol Dezinfekce čistič kuchyně vůně citrónu 500ml

Sanytol
 • 500 Mililitr
Art. č.: 82-271217
99,90 Kč
1 l 199,80 Kč

Nebezpečí

VAROVÁNÍ: H319-Způsobuje vážné podráždění očí. P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí. P301+P312 - PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře, tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně). P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Nepožívat. Biocidní aktivní látky (TP2/AL): 3g/Kg chloridu Didecyldimethylammonium (CAS: 7173-51-5).

Podobné produkty

 • Obrázek Kuchyňský Odmašťovač Mr Proper ve spreji Peps Mandarin 750 ml

  Kuchyňský Odmašťovač Mr Proper ve spreji Peps Mandarin 750 ml

  Mr Proper
  • 750 Mililitr
  139,90 Kč
  1 l 186,53 Kč
 • Obrázek Cif Ultrafast kuchyň čisticí sprej 750ml

  Cif Ultrafast kuchyň čisticí sprej 750ml

  Cif
  • 750 Mililitr
  99,90 Kč
  1 l 133,20 Kč
 • Obrázek Cif Perfect Finish Trouba & gril čisticí sprej 435ml

  Cif Perfect Finish Trouba & gril čisticí sprej 435ml

  Cif
  • 435 Mililitr
  149,90 Kč
  1 l 344,59 Kč