Obrázek SAVO kapsle na praní Univerzální Jarní svěžest 26w

SAVO kapsle na praní Univerzální Jarní svěžest 26w

Savo
 • 26 p.dáv
Art. č.: 82-351199
449,90 Kč
1 p.dáv 17,30 Kč

Nebezpečí

Víčko důkladně zavřete

Nekonzumujte. Při požití vyhledejte lékařskou pomoc

Zamezte styku s očima. Při zasažení očí důkladně oči vypláchněte vodou

Používejte se suchýma rukama

Používejte se suchýma rukama.
Víčko důkladně zavřete.
Slepené kapsle od sebe neodtrhávejte!

VAROVÁNÍ
Savo Univerzální Jarní svěžest - gelové kapsle na praní. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Obsahuje 1-(2,6,6-trimethylcyklohex-3-en-1-yl)but-2-en-1-on, 2-methylundecanal, subtilisin, dodecanal, 2-methoxy-4-(prop-1-en-1-yl)fenol. Může vyvolat alergickou reakci.
Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

Podobné produkty

 • Obrázek Ariel All-in-1 PODS, Kapsle Na Praní, 36 Praní

  Ariel All-in-1 PODS, Kapsle Na Praní, 36 Praní

  Ariel
  • 36 p.dáv
  679,00 Kč
  1 p.dáv 18,86 Kč
 • Obrázek Ariel All-in-1 PODS, Kapsle Na Praní, 26 Praní

  Ariel All-in-1 PODS, Kapsle Na Praní, 26 Praní

  Ariel
  • 26 p.dáv
  424,90 Kč
  1 p.dáv 16,34 Kč
 • Obrázek PERSIL prací kapsle Power-Caps Deep Clean Color Doypack 13 praní, 182g

  PERSIL prací kapsle Power-Caps Deep Clean Color Doypack 13 praní, 182g

  Persil
  • 13 Kus
  209,90 Kč
  1 ks 16,14 Kč
 • Obrázek PERSIL prací kapsle Power-Caps Deep Clean Regular 46 praní, 644g

  PERSIL prací kapsle Power-Caps Deep Clean Regular 46 praní, 644g

  Persil
  • 46 Kus
  719,90 Kč
  1 ks 15,65 Kč