Obrázek Savo Jarní svěžest prací gel na barevné i bílé prádlo 48 praní 2,4l

Savo Jarní svěžest prací gel na barevné i bílé prádlo 48 praní 2,4l

Savo
 • 48 p.dáv
Art. č.: 82-342351
749,90 Kč
1 p.dáv 15,62 Kč

Nebezpečí

Nekonzumujte. Při požití vyhledejte lékařskou pomoc

Uchovávejte mimo dosah dětí

Zamezte styku s očima. Při zasažení očí důkladně oči vypláchněte vodou

Lidé s citlivou nebo poškozenou kůží by se měli vyvarovat delšího kontaktu s výrobkem

VAROVÁNÍ
SAVO na barevné i bílé prádlo Prací gel Jarní svěžest
Způsobuje vážné podráždění očí. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Obsahuje 2-methyl-2,3-dihydrogenisothiazol-3-on, 2-n-oktyl-4-isothiazolin-3-on. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

Podobné produkty

 • Obrázek Savo na barevné prádlo Prací gel 70 praní

  Savo na barevné prádlo Prací gel 70 praní

  Savo
  • 70 p.dáv
  969,00 Kč
  1 p.dáv 13,84 Kč
 • Obrázek Savo Prací gel univerzální 20 praní 1l

  Savo Prací gel univerzální 20 praní 1l

  Savo
  • 20 p.dáv
  339,00 Kč
  1 p.dáv 16,95 Kč
 • Obrázek Savo Prací gel univerzální 70 praní 3,5l

  Savo Prací gel univerzální 70 praní 3,5l

  Savo
  • 70 p.dáv
  969,00 Kč
  1 p.dáv 13,84 Kč
 • Obrázek Savo Jarní svěžest prací gel na barevné i bílé prádlo 20 praní 1l

  Savo Jarní svěžest prací gel na barevné i bílé prádlo 20 praní 1l

  Savo
  • 20 p.dáv
  339,00 Kč
  1 p.dáv 16,95 Kč