Obrázek Savo Jarní svěžest prací gel 48W 2,4l

Savo Jarní svěžest prací gel 48W 2,4l

Savo
 • 48 p.dáv
Art. č.: 82-342351
449,90 Kč
1 p.dáv 9,37 Kč

Nebezpečí

Nekonzumujte. Při požití vyhledejte lékařskou pomoc

Uchovávejte mimo dosah dětí

Zamezte styku s očima. Při zasažení očí důkladně oči vypláchněte vodou

Lidé s citlivou nebo poškozenou kůží by se měli vyvarovat delšího kontaktu s výrobkem

VAROVÁNÍ

SAVO Jarní svěžest Univerzální - prací gel. Způsobuje vážné podráždění očí. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Obsahuje 2-methyl-2,3-dihydrogenisothiazol-3-on, 2-n-oktyl-4-isothiazolin-3-on. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

Podobné produkty

 • Obrázek Persil Active Gel Color 1 L (20 praní) - prací gel

  Persil Active Gel Color 1 L (20 praní) - prací gel

  Persil
  • 20 p.dáv
  209,90 Kč
  1 p.dáv 10,49 Kč
 • Obrázek Ariel Tekutý Prací Prostředek 1.7l, 34 Praní, +Touch Of Lenor Fresh Air

  Ariel Tekutý Prací Prostředek 1.7l, 34 Praní, +Touch Of Lenor Fresh Air

  Ariel
  • 34 p.dáv
  499,00 Kč
  1 p.dáv 14,67 Kč
 • Obrázek PERSIL GEL COLOR 66D

  PERSIL GEL COLOR 66D

  • 66 p.dáv
  919,00 Kč
  1 p.dáv 13,92 Kč
 • Obrázek PERSIL GEL EXP SENSITIVE 40D

  PERSIL GEL EXP SENSITIVE 40D

  • 40 p.dáv
  699,00 Kč
  1 p.dáv 17,47 Kč