Obrázek Savo Dezinfekce & čistič univerzální pomeranč a citronová tráva 700ml

Savo Dezinfekce & čistič univerzální pomeranč a citronová tráva 700ml

Savo
 • 700 Mililitr
Art. č.: 82-305836
134,90 Kč
1 l 192,71 Kč

Nebezpečí

Upozornění: Nepoužívejte na mramor. Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Pokud jste na povrch použili jiný přípravek, opláchněte jej, než použijete tento přípravek.

VAROVÁNÍ

Savo Víceúčelový sprej. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Podobné produkty

 • Obrázek Ajax Floral Fiesta Red Flowers univerzální čistící prostředek červený 1000 ml

  Ajax Floral Fiesta Red Flowers univerzální čistící prostředek červený 1000 ml

  Ajax
  • 1 000 Mililitr
  78,90 Kč
  1 l 78,90 Kč
 • Obrázek Cif Cream Original krémový abrazivní čisticí přípravek 500ml

  Cif Cream Original krémový abrazivní čisticí přípravek 500ml

  Cif
  • 500 Mililitr
  99,90 Kč
  1 l 199,80 Kč
 • Obrázek Savo Dezinfekce proti plísním 500ml

  Savo Dezinfekce proti plísním 500ml

  Savo
  • 500 Mililitr
  144,90 Kč
  1 l 289,80 Kč
 • Obrázek Pronto Everyday Clean Multi Surface aerosol proti prachu limetka 250ml

  Pronto Everyday Clean Multi Surface aerosol proti prachu limetka 250ml

  Pronto
  • 250 Mililitr
  99,90 Kč
  1 l 399,60 Kč