Obrázek Sanytol Dezinfekce univerzální čistič vůně grapefruitu 500ml

Sanytol Dezinfekce univerzální čistič vůně grapefruitu 500ml

Sanytol
 • 500 Mililitr
Art. č.: 82-322459
99,90 Kč
1 l 199,80 Kč

Nebezpečí

UPOZORNĚNÍ: V případě aplikace na citlivé materiály proveďte nejdříve zkoušku na málo viditelné části. Nesměšujte s jinými čistícími prostředky. Kůže: Potřísněné místo omyjte mýdlem a vodou a ošetřete vhodnými reparačními prostředky. Oči: Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Nepožívat. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO: tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hod denně).
Biocidní přípravek používejte bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Podobné produkty

 • Obrázek Savo Dezinfekce antibakteriální čistič 700ml

  Savo Dezinfekce antibakteriální čistič 700ml

  Savo
  • 700 Mililitr
  99,90 Kč
  1 l 142,71 Kč
 • Obrázek Savo Prim Svěží vůně 1,2l

  Savo Prim Svěží vůně 1,2l

  Savo
  • 1,2 l
  104,90 Kč
  1 l 87,41 Kč
 • Obrázek Savo Dezinfekce proti plísním 500ml

  Savo Dezinfekce proti plísním 500ml

  Savo
  • 500 Mililitr
  144,90 Kč
  1 l 289,80 Kč
 • Obrázek Kuchyňský Odmašťovač Mr Proper ve spreji Peps Mandarin 750 ml

  Kuchyňský Odmašťovač Mr Proper ve spreji Peps Mandarin 750 ml

  Mr Proper
  • 750 Mililitr
  139,90 Kč
  1 l 186,53 Kč