Obrázek Sanytol Dezinfekce univerzální čistič vůně eukalyptu 500ml

Sanytol Dezinfekce univerzální čistič vůně eukalyptu 500ml

Sanytol
 • 500 ml
Art. č.: 82-271223
99,90 Kč
1 l 199,80 Kč

Nebezpečí

UPOZORNĚNÍ: Biocidní přípravek používejte bezpečně. Před použitím čtěte přiložené pokyny. V případě aplikace na citlivé materiály proveďte nejdříve zkoušku na málo viditelné části. Nesměšujte s jinými čisticími prostředky. Kůže: Potřísněné místo omyjte vodou s jemným mýdlem, poté ji ještě opláchněte teplou vodou. Oči: Při zasažení očí vypláchněte velkým množstvím vody. V případě, že přetrvávají potíže vyhledejte lékařskou pomoc. Požití: Při požití vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Zavolejte lékařskou pohotovostní službu. Nepožívat. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. Tel.: 224 919 293 nebo 224 915 402.

Podobné produkty

 • Obrázek Savo univerzální čisticí ubrousky bez chloru eukalyptus 30 ks

  Savo univerzální čisticí ubrousky bez chloru eukalyptus 30 ks

  Savo
  • 30 ks
  99,90 Kč
  1 ks 3,33 Kč
 • Obrázek SAVO Prim svěží vůně 1,2l

  SAVO Prim svěží vůně 1,2l

  Savo
  • 1,2 l
  104,90 Kč
  1 l 87,41 Kč
 • Obrázek SAVO Original 1,2l

  SAVO Original 1,2l

  Savo
  • 1 200 ml
  104,90 Kč
  1 l 87,41 Kč
 • Obrázek Cif Krém Original 500ml

  Cif Krém Original 500ml

  Cif
  • 500 ml
  109,90 Kč
  1 l 219,80 Kč