Obrázek Sanytol Dezinfekce univerzální čistič vůně eukalyptu 500ml

Sanytol Dezinfekce univerzální čistič vůně eukalyptu 500ml

Sanytol
 • 500 Mililitr
Art. č.: 82-271223
99,90 Kč
1 l 199,80 Kč

Nebezpečí

UPOZORNĚNÍ: Biocidní přípravek používejte bezpečně. Před použitím čtěte přiložené pokyny. V případě aplikace na citlivé materiály proveďte nejdříve zkoušku na málo viditelné části. Nesměšujte s jinými čisticími prostředky. Kůže: Potřísněné místo omyjte vodou s jemným mýdlem, poté ji ještě opláchněte teplou vodou. Oči: Při zasažení očí vypláchněte velkým množstvím vody. V případě, že přetrvávají potíže vyhledejte lékařskou pomoc. Požití: Při požití vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Zavolejte lékařskou pohotovostní službu. Nepožívat. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. Tel.: 224 919 293 nebo 224 915 402.

Podobné produkty

 • Obrázek Sanytol Dezinfekce univerzální čistič vůně limetky Pure 500ml

  Sanytol Dezinfekce univerzální čistič vůně limetky Pure 500ml

  Sanytol
  • 500 Mililitr
  119,90 Kč
  1 l 239,80 Kč
 • Obrázek Cif Disinfect & Shine Univerzální dezinfekční sprej 750ml

  Cif Disinfect & Shine Univerzální dezinfekční sprej 750ml

  Cif
  • 750 Mililitr
  99,90 Kč
  1 l 133,20 Kč
 • Obrázek Savo Prim Svěží vůně 1,2l

  Savo Prim Svěží vůně 1,2l

  Savo
  • 1,2 l
  104,90 Kč
  1 l 87,41 Kč
 • Obrázek Kuchyňský Odmašťovač Mr Proper ve spreji Peps Mandarin 750 ml

  Kuchyňský Odmašťovač Mr Proper ve spreji Peps Mandarin 750 ml

  Mr Proper
  • 750 Mililitr
  139,90 Kč
  1 l 186,53 Kč