Obrázek Sanytol Dezinfekce jednorázové čistící utěrky vůně eukalyptu 72 ks

Sanytol Dezinfekce jednorázové čistící utěrky vůně eukalyptu 72 ks

Sanytol
  • 36 ks
Art. č.: 82-271226
99,90 Kč
1 ks 2,77 Kč

Nebezpečí

H412: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Nepožívat. P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102: Uchovávejte mimo dosah děti. P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P309-P311: PŘI expozici nebo necíte-li se dobře: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře (224 919 293 nebo 224 915 402). Aktivní látka v metrických jednotkách: 5g/kg.

Podobné produkty