Obrázek REX prací gel Aromatherapy Orchid Color 50 praní, 2,25l

REX prací gel Aromatherapy Orchid Color 50 praní, 2,25l

REX
 • 50 p.dáv
Art. č.: 82-353000
479,00 Kč
1 p.dáv 9,58 Kč

Nebezpečí

Nekonzumujte. Při požití vyhledejte lékařskou pomoc

Uchovávejte mimo dosah dětí

Zamezte styku s očima. Při zasažení očí důkladně oči vypláchněte vodou

Lidé s citlivou nebo poškozenou kůží by se měli vyvarovat delšího kontaktu s výrobkem

Přípravek pro praní prádla. Varování. Obsahuje 2-methylisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Podobné produkty

 • Obrázek Ariel Tekutý Prací Prostředek 1.7l, 34 Praní, +Touch Of Lenor Fresh Air

  Ariel Tekutý Prací Prostředek 1.7l, 34 Praní, +Touch Of Lenor Fresh Air

  Ariel
  • 34 p.dáv
  499,00 Kč
  1 p.dáv 14,67 Kč
 • Obrázek Persil prací gel Regular 22 praní

  Persil prací gel Regular 22 praní

  Persil
  • 22 p.dáv
  369,00 Kč
  1 p.dáv 16,77 Kč
 • Obrázek Perwoll prací gel Black 75 praní, 3750ml

  Perwoll prací gel Black 75 praní, 3750ml

  Perwoll
  • 75 p.dáv
  999,00 Kč
  1 p.dáv 13,32 Kč
 • Obrázek Ecover prací gel univerzální.

  Ecover prací gel univerzální.

  Ecover
  • 1 l
  199,90 Kč
  1 l 199,90 Kč