Obrázek REX prací gel Aromatherapy Orchid Color 20 praní, 900ml

REX prací gel Aromatherapy Orchid Color 20 praní, 900ml

REX
 • 20 p.dáv
Art. č.: 82-353003
189,90 Kč
1 p.dáv 9,49 Kč

Nebezpečí

Nekonzumujte. Při požití vyhledejte lékařskou pomoc

Uchovávejte mimo dosah dětí

Zamezte styku s očima. Při zasažení očí důkladně oči vypláchněte vodou

Lidé s citlivou nebo poškozenou kůží by se měli vyvarovat delšího kontaktu s výrobkem

Přípravek pro praní prádla. Varování. Obsahuje 2-methylisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Podobné produkty

 • Obrázek Persil prací gel Lavender Freshness 88 praní

  Persil prací gel Lavender Freshness 88 praní

  Persil
  • 88 p.dáv
  849,90 Kč
  1 p.dáv 9,65 Kč
 • Obrázek Perwoll Renew speciální prací gel Black 68 praní, 3740ml

  Perwoll Renew speciální prací gel Black 68 praní, 3740ml

  Perwoll
  • 68 p.dáv
  535,90 Kč
  1 p.dáv 7,88 Kč
 • Obrázek Ariel Tekutý Prací Prostředek, 60 Praní, Brilliant Clean Universal+

  Ariel Tekutý Prací Prostředek, 60 Praní, Brilliant Clean Universal+

  Ariel
  • 60 p.dáv
  349,00 Kč
  1 p.dáv 5,81 Kč
 • Obrázek Perwoll prací gel Sport 40 praní, 2000ml

  Perwoll prací gel Sport 40 praní, 2000ml

  Perwoll
  • 40 p.dáv
  599,00 Kč
  1 p.dáv 14,97 Kč