Obrázek REX Aromatherapy Orchid Color prací prostředek 50 praní 3,00kg

REX Aromatherapy Orchid Color prací prostředek 50 praní 3,00kg

REX
 • 50 p.dáv
Art. č.: 82-349853
369,90 Kč
1 p.dáv 7,39 Kč

Nebezpečí

Nekonzumujte. Při požití vyhledejte lékařskou pomoc

Uchovávejte mimo dosah dětí

Zamezte styku s očima. Při zasažení očí důkladně oči vypláchněte vodou

Lidé s citlivou nebo poškozenou kůží by se měli vyvarovat delšího kontaktu s výrobkem

Prací prostředek. Varování. Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Podobné produkty

 • Obrázek Persil Deep Clean Freshness by Silan prací prostředek 80 praní 4,80kg

  Persil Deep Clean Freshness by Silan prací prostředek 80 praní 4,80kg

  Persil
  • 80 p.dáv
  999,00 Kč
  1 p.dáv 12,48 Kč
 • Obrázek Persil Sensitiv 2,92 kg (45 praní) - prací prášek

  Persil Sensitiv 2,92 kg (45 praní) - prací prášek

  Persil
  • 45 p.dáv
  594,90 Kč
  1 p.dáv 13,22 Kč
 • Obrázek Persil Color Deep Clean 2,93 kg (45 praní) - prací prášek

  Persil Color Deep Clean 2,93 kg (45 praní) - prací prášek

  Persil
  • 45 p.dáv
  594,90 Kč
  1 p.dáv 13,22 Kč
 • Obrázek Persil Freshness by Silan 2,93 kg (45 praní) - prací prášek

  Persil Freshness by Silan 2,93 kg (45 praní) - prací prášek

  Persil
  • 45 p.dáv
  594,90 Kč
  1 p.dáv 13,22 Kč