Obrázek Pur Balsam Hands & Nails Čisticí prostředek na ruční mytí nádobí 750ml

Pur Balsam Hands & Nails Čisticí prostředek na ruční mytí nádobí 750ml

Pur
  • 750 ml
Art. č.: 82-331880
99,90 Kč
1 l 133,20 Kč

Nebezpečí

Uchovávejte mimo dosah dětí

Zamezte styku s očima. Při zasažení očí důkladně oči vypláchněte vodou

Přípravek na ruční mytí nádobí. Varování. Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření.

Podobné produkty