Obrázek Jar Lemon Tekutý Prostředek Na Mytí Nádobí 900 ML

Jar Lemon Tekutý Prostředek Na Mytí Nádobí 900 ML

Jar
  • 900 ml
Art. č.: 82-308479
73,90 Kč
1 l 82,11 Kč

Nebezpečí

Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Obsahuje Benzisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci.

Podobné produkty