Obrázek Perwoll Renew Wool prací prostředek 36 praní 1980ml

Perwoll Renew Wool prací prostředek 36 praní 1980ml

Perwoll
 • 36 p.dáv
Art. č.: 82-347494
369,00 Kč
1 p.dáv 10,25 Kč

Nebezpečí

Uchovávejte mimo dosah dětí

Zamezte styku s očima. Při zasažení očí důkladně oči vypláchněte vodou

Varování: Způsobuje silné podráždění očí. Může způsobit alergickou reakci.

Prací prostředek. Varování. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Obsahuje 2-methylisothiazol-3(2H)-on. Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření.

Podobné produkty

 • Obrázek PERSIL GEL LAVENDER 70D

  PERSIL GEL LAVENDER 70D

  • 70 p.dáv
  799,90 Kč
  1 p.dáv 11,42 Kč
 • Obrázek Ariel Color 2,64 L (48 praní) – prací gel

  Ariel Color 2,64 L (48 praní) – prací gel

  Ariel
  • 48 p.dáv
  449,90 Kč
  1 p.dáv 9,37 Kč
 • Obrázek Woolite Keratin Therapy Darks Denim Black tekutý prací přípravek 30 praní 1,8l

  Woolite Keratin Therapy Darks Denim Black tekutý prací přípravek 30 praní 1,8l

  Woolite
  • 30 p.dáv
  299,90 Kč
  1 p.dáv 9,99 Kč
 • Obrázek Woolite Keratin Therapy Delicates Wool tekutý prací přípravek s keratinem 30 praní 1,8l

  Woolite Keratin Therapy Delicates Wool tekutý prací přípravek s keratinem 30 praní 1,8l

  Woolite
  • 30 p.dáv
  299,90 Kč
  1 p.dáv 9,99 Kč