Obrázek Perwoll Renew Refresh 1,92 L (32 praní) - prací gel

Perwoll Renew Refresh 1,92 L (32 praní) - prací gel

Perwoll
  • 32 p.dáv
BILLA Cena
Art. č.: 82-343324
309,90 Kč
1 p.dáv 9,68 Kč

Nebezpečí

Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

Podobné produkty