Obrázek Perwoll Renew Blossom prací prostředek 54 praní 2970ml

Perwoll Renew Blossom prací prostředek 54 praní 2970ml

Perwoll
 • 54 p.dáv
Art. č.: 82-347496
539,00 Kč
1 p.dáv 9,98 Kč

Nebezpečí

Uchovávejte mimo dosah dětí

Zamezte styku s očima. Při zasažení očí důkladně oči vypláchněte vodou

Varování: Způsobuje silné podráždění očí. Může způsobit alergickou reakci.

Prací prostředek. Varování. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Obsahuje 2-methylisothiazol-3(2H)-on. Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření.

Podobné produkty

 • Obrázek Ariel Tekutý Prací Prostředek, 16 Praní, Sensitive Skin

  Ariel Tekutý Prací Prostředek, 16 Praní, Sensitive Skin

  Ariel
  • 16 p.dáv
  209,90 Kč
  1 p.dáv 13,11 Kč
 • Obrázek Woolite Keratin Therapy Pro-Care tekutý prací přípravek s keratinem 45 praní 2,7l

  Woolite Keratin Therapy Pro-Care tekutý prací přípravek s keratinem 45 praní 2,7l

  Woolite
  • 45 p.dáv
  349,90 Kč
  1 p.dáv 7,77 Kč
 • Obrázek Ariel Tekutý Prací Prostředek, 17 Praní, Sensitive Skin Clean & Fresh

  Ariel Tekutý Prací Prostředek, 17 Praní, Sensitive Skin Clean & Fresh

  Ariel
  • 17 p.dáv
  229,00 Kč
  1 p.dáv 13,47 Kč
 • Obrázek Ariel Tekutý Prací Prostředek, 43 Praní, Mountain Spring Clean & Fresh

  Ariel Tekutý Prací Prostředek, 43 Praní, Mountain Spring Clean & Fresh

  Ariel
  • 43 p.dáv
  269,90 Kč
  1 p.dáv 6,27 Kč